Parabanki24 (Strona 2)

Umowa kredytu konsumenckiego.


Co powinno znaleźć się na umowie kredytowej.

Każdy kredyt konsumencki wymaga podpisania odpowiedniej umowy kredytowej. W jej treści powinny znaleźć się wszystkie informacje, które pozwalają na zrealizowanie kredytu i dają pełny wykaz praw i obowiązków zarówno dla osoby kredytodawcy jak i kredytobiorcy. W umowie kredytowej powinny zostać określone dane kredytobiorcy i kredytodawcy lub ewentualne dane pośrednika kredytowego. Należy wskazać jakiego rodzaju jest to kredyt i na jaki czas obowiązuje umowa. Bardzo ważne jest, aby wskazać w umowie całkowitą kwotę kredytu oraz terminy i sposób wypłaty pieniędzy. Kredytodawca powinien wskazać w umowie wielkość stopy oprocentowania i wskazać w jakich warunkach może ona zostać zmieniona. Musi być również podana wielkość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania RRSO. Powinna być wyliczona całkowita kwota do spłacenia na podstawie wszystkich założeń jakie zostały przyjęte.

W umowie powinny być również wskazane zasady oraz terminy spłacenia kredytu, a także w jakiej kolejności będą naliczane raty kredytu. Kredytobiorca powinien otrzymać zestawienie terminów i zasady płacenia odsetek i wszystkich pozostałych kosztów związanych z kredytem. W umowie powinna zaleźć się również informacja odnoście marży, prowizji i innych dodatkowych opłat jakie przyjdzie nam zapłacić od kredytu. Powinniśmy również znać roczna stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego i jakie ewentualne będą skutki braku płatności na czas. Umowa powinna zawierać informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych jeżeli takowe będą. Powinniśmy również wiedzieć na jakich zasadach będziemy mogli odstąpić od umowy i ewentualnie, czy będziemy mogli liczyć na zwrot odsetek od branego kredytu. W treści umowy kredytowej nie powinno zabraknąć informacji, czy jest możliwość spłacenia kredytu przed czasem i czy będą z tego tytułu naliczane jakieś dodatkowe opłaty. Powinna znaleźć się również w umowie informacja o prawie dochodzenia od kredytodawcy roszczeń z tytułu konsumenta, a także jakie są warunki wypowiedzenia umowy. Warunki wypowiedzenia umowy są bardzo ważne, gdyż może zdarzyć się sytuacja, kiedy jesteśmy zmuszeni taką umowę rozwiązać. Powinien zostać również wskazany organ pełniący nadzór w sprawach konsumenta.

Przez Admin

Jak poradzić sobie z nieuczciwym dłużnikiem?

Nieuczciwy dłużnik to bardzo duży problem, nie tylko z perspektywy kredytodawcy, ale także dla całego systemu. Jeżeli w gospodarce występuje wiele niespłacanych kredytów bardzo często zamienia się je na instrumenty kapitałowego bardzo wysokiego ryzyka i sprzedaje inwestorom w środowisku międzynarodowym. Nieuczciwy dłużnik wpływa zatem negatywnie na funkcjonowanie całej gospodarki, oczywiście w makroskali. Jak zatem poradzić sobie skutecznie z nieuczciwym dłużnikiem i jakie narzędzia warto wykorzystać, aby przeciwstawić się mało etycznym kredytobiorcom? Tutaj znajdziesz takie kredyty że nie będziesz musiał się martwić o jego spłatę http://www.kredytowysklep.pl/.

Narzędzia do walki z nieuczciwymi dłużnikami

Najpopularniejsze narzędzie do walki z nierzetelnymi dłużnikami to oczywiście zabezpieczenia formalne wystawiane już na etapie podpisywania umowy kredytowej. Najczęściej wystarczy podpisanie przez dłużnika zaświadczenie o dobrowolnym poddaniu się windykacji, podpisanie weksla in blanco, zastawienie nieruchomości, pozyskanie żyranta. Oczywiście przy małych pożyczkach krótkoterminowych format zabezpieczenia jest odpowiednio mniejszy, dopasowany do ryzyka pożyczkodawcy. Z nieuczciwym dłużnikiem można również walczyć poprzez wpis do popularnych rejestrów dłużników. Do rejestru Biura Informacji Gospodarczej można trafić nie tylko za niespłacone pożyczki, ale także za brak regulacji czynszu, alimentów, innych zobowiązań codziennych, np. mandatów. Duży wpływ na nieuczciwych dłużników ma handel długami. Sprzedaż długu podmiotom wyspecjalizowanym w ściąganiu należności to coraz popularniejsza praktyka. Przy sprzedaży zadłużenia otrzymujesz, np. kilkanaście procent środków. To często lepsze rozwiązanie od samodzielnego ścigania dłużnika, ze względu na duże straty czasu.

Czy skorzystasz z najlepszych technik walki z nieuczciwymi dłużnikami?

Brak spłaty zadłużenia, zero kontaktu z kredytobiorcą, rozpoczęcie procedury odzyskania kapitału wraz z odsetkami to niestety dodatkowe koszty, pogorszenie płynności, a jednocześnie podniesienie norm w udzielaniu kolejnych kredytów. Nierzetelnych dłużników należy piętnować, ścigać, wpisywać do najpopularniejszych rejestrów, np. w Biurze Informacji Gospodarczej. Czy skorzystasz ze wskazanych w artykule metod walki z nieuczciwymi pożyczkobiorcami?

Przez Admin

Rodzaje lokat ze względu na okres ich trwania.

Lokaty bankowe można podzielić na wiele sposobów, ale najbardziej popularny jest ich podział na długość okresu na jaki pieniądze chcemy powierzyć w opiekę bankowi. Najczęściej dzieli się lokaty na lokaty krótkoterminowe. Takie zawierane są najczęściej na okres do dwóch miesięcy. Kolejną grupę stanowią lokaty kwartalne, których okres lokowania pieniędzy może wynosić trzy miesiące, cztery lub pięć miesięcy. Trzy miesięczne są jednak najczęściej zakładane. Możemy wyróżnić lokaty średnioterminowe jakie zawiera się na okres od sześciu do jedenastu miesięcy. Najpopularniejsze są jednak te zakładane na pół roku lub na okres dziewięciu miesięcy. Podział ten wyróżnia jeszcze lokaty długoterminowe jakie polegają na lokowaniu środków na lokacie od roku w górę. Lokata może być założona nawet na okres trzech lat, ciekawe rady na temat lokat znajdziesz też tutaj: http://www.lokata-z-premia.com.pl/.

Czy można odnowić lokatę?

Po zakończeniu okresu lokaty w wielu przypadkach mamy możliwość, aby te lokaty przedłużyć. Wszystko zależy od tego, czy mamy depozyt odnawialny, czy też nieodnawialny. Jeżeli nasza lokata jest lokatą nieodnawialną, po zakończeniu umowy pieniądze wraz z odsetkami trafią na nasze konto. Jeśli mamy lokatę odnawialną w umowie będzie zapisane, na jakie oprocentowanie możemy liczyć, kiedy przedłużymy lokatę na kolejny okres. Banki mają szereg ciekawych ofert skierowanych do klientów, których interesują depozyty terminowe. Po odnowieniu lokaty zazwyczaj jej oprocentowanie będzie niższe na co trzeba zwrócić uwagę zanim zdecydujemy się na odnowienie naszej lokaty. Warto się nad tym dłużej zastanowić, bo po zakończeniu lokaty może nam się udać znaleźć o wiele ciekawszą ofertę i założymy nową lokatę, w innym banku na o wiele lepszych warunkach. Lokaty terminowe bardzo często konkurują z kontami oszczędnościowymi. Wielu klientów uznaje konto oszczędnościowe za najbardziej opłacalny produkt bankowy, ale czy rzeczywiście tak jest? Patrząc na wysokość oprocentowania na lokacie terminowej jest ono wyższe niż na koncie oszczędnościowym. Może wynosić od 2% do nawet 5%. Najlepsze konto oszczędnościowe nie będzie miało wyższego oprocentowania niż 4%. Jeśli chodzi o formę oprocentowania konto oszczędnościowe ma oprocentowanie zmienne. W przypadku lokaty możemy wybrać pomiędzy oprocentowaniem zmiennym lub stałym. Okres oszczędzania w przypadku lokaty terminowej jest określony w umowie, w przypadku konta oszczędnościowego nie jest on nigdzie określony. Kapitalizacja odsetek w przypadku lokaty najczęściej ma miejsce na koniec okresu oszczędzania, zaś w przypadku konta oszczędnościowego odsetki kapitalizowane są każdego dnia lub co miesiąc.

Przez Admin