Parabanki24 (Tag: bankowy)

Zmiany otoczenia prawnego, a sytuacja firm pożyczkowych

Funkcjonowanie firm pożyczkowych jest związane z dużym ryzykiem zmian w otoczeniu prawnym. Sytuacja sektora pozabankowego w ostatnich latach nie jest łatwa. Oferta kredytów krótkoterminowych zmienia się wyraźnie pod klienta. Dlaczego?

Najważniejsze zmiany prawne

Największe parabanki ponoszą koszty podatku bankowego. Nowe obciążenie to zagrożenie dla największych podmiotów, natomiast szansa na rozwój mniejszych i średnich działalności pożyczkowych w dłuższym terminie. Podatek bankowy w dużym stopniu przywraca równowagę w segmencie udzielania pożyczek gotówkowych do kilku miesięcy. Ze względu na ograniczenie kosztów i lepszy dostęp do klientów parabanki przenoszą się wyraźnie do internetu. Nowe ustawy planowane do wdrożenia w segmencie consumer finance biorą sobie za cel nieuczciwe umowy kredytowe z nadmiernymi kosztami pozaodsetkowymi. Do tej pory wiele parabanków narzucało nawet prowizje za dojazd agenta z gotówką. Przy nowych przekształceniach w umowie kredytu koszty pozaodsetkowe nie przekroczą w długim terminie 100% kwoty podstawowego zobowiązania. To zatem bardzo dobra wiadomość dla kredytobiorców, nawet bez szczególnej wiedzy ekonomicznej. Coraz lepiej funkcjonują również instytucje ochrony praw konsumenta. Rzecznik ochrony praw konsumentów to najczęściej pierwszy kontakt po stwierdzeniu podpisania nieuczciwej umowy. Aktualnie sądy przychylają się do wniosków kredytobiorców nabranych na lichwiarskie zobowiązania. Podpisanie złej umowy to oczywiście pewien stres, ale masz do dyspozycji wiele metod ochrony, łącznie z negocjacjami warunków spłaty zobowiązania przez wyspecjalizowane podmioty oddłużeniowe.

Pożyczkobiorca może wybierać

Aktualnie na rynku pożyczek krótkoterminowych panuje rynek klienta. Rentowność chwilówek stoi pod znakiem zapytania ze względu na obciążenia fiskalne, planowane zmiany prawne dotyczące kosztów pozaodsetkowych, przez rozwój programów socjalnych do tej pory w kraju niespotykanych. Chwilówka trafiała najczęściej do osób najbiedniejszych (kategoria wykluczonych finansowo). Teraz natomiast chwilówka w grupach najbiedniejszych wzbudza średnie zainteresowanie przez inne formy dofinansowania budżetu domowego, w tym socjalne dodatki. Z tego powodu parabanki z dużym prawdopodobieństwem wezmą na siebie znacznie większe ryzyko. Już można spotkać parabanki, w których nie monitoruje się zupełnie sytuacji kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. Doradca kredytowy w parabanku monitoruje sytuację klienta w sposób indywidualny, ocenia dokumenty, przeprowadza dokładne rozmowy. Nawet przy słabej zdolności kredytowej klienta parabanki udzielają kredytów, nawet na dźwigni finansowej, aby wygenerować założone zyski. Parabanków przez lata właściwie nikt nie kontrolował. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje tylko listę ostrzeżeń, która pozwala mniej więcej ocenić zagrożenia od różnorodnych podmiotów z branży consumer finance.

Otoczenie prawne i konsekwencje zmian na rynku parabankowym

Podatek bankowy, nowe programy socjalne, większe skupienie na ograniczeniu kosztów pozaodsetkowych w umowach o kredyty krótkoterminowe, większy nacisk na parabanki ze strony Komisji Nadzoru Finansowego to tylko niektóre z najważniejszych czynników prawnych, które wyraźnie zmieniają kształt branży. Chwilówka to jeszcze ważne narzędzie wsparcia płynności gospodarstw domowych najmniej zarabiających, ale w przyszłości kredyty krótkoterminowe muszą dopasować się do potrzeb bardziej wymagających grup docelowych. Nasilenie wskazanych zmian prawnych wymaga od parabanków zachowania maksymalnej uczciwości w ramach obsługi klienta. 

Przez Admin