Parabanki24 (Tag: kredytowa)

Kredyt konsumpcyjny co warto wiedzieć

Kredyt konsumpcyjny to rodzaj kredytu który jest jednym z najbardziej popularnych kredytów. Niemniej jednak jest to również najpowszechniejsze zobowiązanie zaciągane w bankach. Tego kredytu nie da się jednak zdefiniować jednym słowem, pod tym pojęciem kryje się wiele rodzajów kredytów. Różnorodność sprawia, że tak naprawdę nie obejmuje go żadna ustawa. Ten rodzaj kredytu skierowany jest przede wszystkim do osób które potrzebują pieniędzy które będą mogli przeznaczyć na dowolny cel, a nie na to co ściśle określone w umowie. Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzje o zaciągnięciu tego rodzaju kredytu powinniśmy wcześniej zapoznać się z jego warunkami a przy tym również, upewnić się czy faktycznie go otrzymamy, możesz to sprawdzić na NiskaRata.org.

Co to jest kredyt konsumpcyjny?

Definicja kredytu konsumpcyjnego tak naprawdę nie jest jednoznaczna. Cechy kredytu konsumpcyjnego są bardzo zróżnicowane, z uwagi na to, że zależą bezpośrednio od jego rodzaju. Niemniej wszystkie mają pewne elementy wspólne.

Po pierwszej kredyt konsumpcyjny to kredyt bankowy. A zatem ten rodzaj kredytu nie występuje w ofercie firm pozabankowych.

Po drugie, zabezpieczenia kredytu konsumpcyjnego stanowią zazwyczaj dochody kredytobiorcy bądź poręczenia osób trzecich.

Po trzecie, wysokość kredytu konsumpcyjnego jest zależna głównie od zdolności kredytowej, osoby która go zaciąga. Poza tym mogą wystąpić jeszcze inne ograniczenia związane z polityką banku w jakim chcemy zaciągnąć kredyt.

Rodzaje kredytów konsumpcyjnych

Kredyt konsumpcyjny obejmuje różnego rodzaju zobowiązania. Podstawowy podział dotyczy kredytów gotówkowych oraz bezgotówkowych. W przypadku kredytów gotówkowych kredytobiorca otrzymuje środki do ręki bądź na konto. Natomiast przy kredycie bezgotówkowym środki przekazywane są bezpośrednio na rachunek sprzedawcy, wówczas kredyt dotyczy np. kupna samochodu.

Podstawowe rodzaje kredytów konsumpcyjnych

kredyt gotówkowy – jest to klasyczny kredyt z którym mamy do czynienia najczęściej, możemy przeznaczyć go na dowolny cel, bez informowania o tym banku. Maksymalna kwota jest zazwyczaj ograniczona, możemy przeznaczyć go na remont czy zakup wycieczki. W ofercie niektórych banków możemy znaleźć również kredyt studencki który jest przeznaczony na finansowanie potrzeb edukacyjnych, dedykowany osobom uczącym się,

kredyt na rachunku bieżącym – ten rodzaj kredytu może występować również w postaci karty kredytowej, dzięki takiemu rozwiązaniu możemy regularnie realizować zakupy, nawet w sytuacji kiedy kończą nam się środki na koncie, w takiej sytuacji dysponujemy pieniędzmi banku w ramach kredytu,

kredyt ratalny - zobowiązanie, które możemy spłacać w ratach, najczęściej kredyt ten przeznaczony jest do sfinansowania sprzętów AGD i RTV, jest to również jeden z najczęściej stosowanych kredytów.

Na jaki cel można zaciągnąć kredyt konsumpcyjny?

Kredyt konsumpcyjny to rodzaj kredytu który możemy zaciągnąć na dowolny cel, co oznacza, że możemy za niego kupić praktycznie wszystko i bank nie będzie nas z tego rozliczał. Ten rodzaj kredytu występuje pod różnymi postaciami. Nie ma zatem znaczenia, czy chcemy kupić samochód, przeprowadzić remont mieszkania czy wybrać się na urlop z rodziną. W takich sytuacjach możemy posłużyć się kredytem konsumpcyjnym, bank nie interesuje się zupełnie tym, na co chcemy przeznaczysz otrzymane z kredytu środki. Co więcej takiej informacji nie musimy również uwzględniać we wniosku kredytowym, ani tym bardziej w jakikolwiek inny sposób się z niej rozliczać. Bank pożycza nam pieniądze i interesuje go tylko to aby spłata była dokonywana w terminie.

Przez Admin

Umowa kredytu konsumenckiego.


Co powinno znaleźć się na umowie kredytowej.

Każdy kredyt konsumencki wymaga podpisania odpowiedniej umowy kredytowej. W jej treści powinny znaleźć się wszystkie informacje, które pozwalają na zrealizowanie kredytu i dają pełny wykaz praw i obowiązków zarówno dla osoby kredytodawcy jak i kredytobiorcy. W umowie kredytowej powinny zostać określone dane kredytobiorcy i kredytodawcy lub ewentualne dane pośrednika kredytowego. Należy wskazać jakiego rodzaju jest to kredyt i na jaki czas obowiązuje umowa. Bardzo ważne jest, aby wskazać w umowie całkowitą kwotę kredytu oraz terminy i sposób wypłaty pieniędzy. Kredytodawca powinien wskazać w umowie wielkość stopy oprocentowania i wskazać w jakich warunkach może ona zostać zmieniona. Musi być również podana wielkość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania RRSO. Powinna być wyliczona całkowita kwota do spłacenia na podstawie wszystkich założeń jakie zostały przyjęte.

W umowie powinny być również wskazane zasady oraz terminy spłacenia kredytu, a także w jakiej kolejności będą naliczane raty kredytu. Kredytobiorca powinien otrzymać zestawienie terminów i zasady płacenia odsetek i wszystkich pozostałych kosztów związanych z kredytem. W umowie powinna zaleźć się również informacja odnoście marży, prowizji i innych dodatkowych opłat jakie przyjdzie nam zapłacić od kredytu. Powinniśmy również znać roczna stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego i jakie ewentualne będą skutki braku płatności na czas. Umowa powinna zawierać informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych jeżeli takowe będą. Powinniśmy również wiedzieć na jakich zasadach będziemy mogli odstąpić od umowy i ewentualnie, czy będziemy mogli liczyć na zwrot odsetek od branego kredytu. W treści umowy kredytowej nie powinno zabraknąć informacji, czy jest możliwość spłacenia kredytu przed czasem i czy będą z tego tytułu naliczane jakieś dodatkowe opłaty. Powinna znaleźć się również w umowie informacja o prawie dochodzenia od kredytodawcy roszczeń z tytułu konsumenta, a także jakie są warunki wypowiedzenia umowy. Warunki wypowiedzenia umowy są bardzo ważne, gdyż może zdarzyć się sytuacja, kiedy jesteśmy zmuszeni taką umowę rozwiązać. Powinien zostać również wskazany organ pełniący nadzór w sprawach konsumenta.

Przez Admin