Parabanki24 (Tag: kredytowa)

Umowa kredytu konsumenckiego.


Co powinno znaleźć się na umowie kredytowej.

Każdy kredyt konsumencki wymaga podpisania odpowiedniej umowy kredytowej. W jej treści powinny znaleźć się wszystkie informacje, które pozwalają na zrealizowanie kredytu i dają pełny wykaz praw i obowiązków zarówno dla osoby kredytodawcy jak i kredytobiorcy. W umowie kredytowej powinny zostać określone dane kredytobiorcy i kredytodawcy lub ewentualne dane pośrednika kredytowego. Należy wskazać jakiego rodzaju jest to kredyt i na jaki czas obowiązuje umowa. Bardzo ważne jest, aby wskazać w umowie całkowitą kwotę kredytu oraz terminy i sposób wypłaty pieniędzy. Kredytodawca powinien wskazać w umowie wielkość stopy oprocentowania i wskazać w jakich warunkach może ona zostać zmieniona. Musi być również podana wielkość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania RRSO. Powinna być wyliczona całkowita kwota do spłacenia na podstawie wszystkich założeń jakie zostały przyjęte.

W umowie powinny być również wskazane zasady oraz terminy spłacenia kredytu, a także w jakiej kolejności będą naliczane raty kredytu. Kredytobiorca powinien otrzymać zestawienie terminów i zasady płacenia odsetek i wszystkich pozostałych kosztów związanych z kredytem. W umowie powinna zaleźć się również informacja odnoście marży, prowizji i innych dodatkowych opłat jakie przyjdzie nam zapłacić od kredytu. Powinniśmy również znać roczna stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego i jakie ewentualne będą skutki braku płatności na czas. Umowa powinna zawierać informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych jeżeli takowe będą. Powinniśmy również wiedzieć na jakich zasadach będziemy mogli odstąpić od umowy i ewentualnie, czy będziemy mogli liczyć na zwrot odsetek od branego kredytu. W treści umowy kredytowej nie powinno zabraknąć informacji, czy jest możliwość spłacenia kredytu przed czasem i czy będą z tego tytułu naliczane jakieś dodatkowe opłaty. Powinna znaleźć się również w umowie informacja o prawie dochodzenia od kredytodawcy roszczeń z tytułu konsumenta, a także jakie są warunki wypowiedzenia umowy. Warunki wypowiedzenia umowy są bardzo ważne, gdyż może zdarzyć się sytuacja, kiedy jesteśmy zmuszeni taką umowę rozwiązać. Powinien zostać również wskazany organ pełniący nadzór w sprawach konsumenta.

Przez Admin