Parabanki24 (Tag: splaty)

Na co można wykorzystać kredyt gotówkowy?

Kredyty gotówkowe mają do zaoferowania naprawdę rozbudowane możliwości, jeżeli chodzi o sposób ich wykorzystania. Mogą one bowiem posłużyć do realizacji naprawdę różnorodnych celów. Warto pamiętać o tym, że decyzje w tym zakresie zawsze powinny być rzetelnie przemyślane – długi muszą być bowiem dopasowane do naszych możliwości oraz do okoliczności towarzyszących. Niejednokrotnie wizja uzyskania dodatkowych środków w dosyć prosty sposób może niejako zaślepiać osoby zainteresowane tego typu rozwiązaniami. Trzeba być tutaj jednak bardzo ostrożnym i świadomym – nie można decydować się na zobowiązania przekraczające indywidualne możliwości dotyczące ich spłaty. Wiele osób może zadawać sobie pytania związane z tym, jakie przedsięwzięcia można realizować przy pomocy kredytów gotówkowych. Spektrum opcji jest tutaj naprawdę spore.

Kredyty gotówkowe na praktyczne i pilne potrzeby

Nie ulega wątpliwości, że niejednokrotnie kredyty gotówkowe mogą zostać wykorzystane jako sposób na sfinansowanie pilnych potrzeb, które mają praktyczny charakter. Chodzi tutaj chociażby o takie przedsięwzięcia jak naprawa sprzętu, który jest nam potrzebny z jakichś względów w codziennym życiu. Nieraz kredyty gotówkowe wykorzystywane są, na przykład, na remont, czy też zakup sprzętu elektronicznego lub wyposażenia meblowego. Takie wydatki niejednokrotnie powiązane są z praktyczną stroną naszego życia. Bywa, że mają one naprawdę naglący charakter, chociaż wszystko zależy tutaj od okoliczności towarzyszących. Z pewnością w takich przypadkach kredyty gotówkowe potrafią być bardzo przydatne.

Kredyty gotówkowe na przyjemności

Często bywa również, że kredyty gotówkowe służą do realizacji marzeń o posiadaniu gadżetów, czy też o wyjeździe na luksusowe wakacje. Z pewnością tego rodzaju dodatkowe źródła finansowania mogą się przydać przy finansowania tego typu celów. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście tego rodzaju wydatki mają na tyle pilny charakter, że nie możemy zaczekać z nimi na samodzielne uzbieranie wymaganej sumy. W końcu kredyty gotówkowe wiążą się z kosztami. Każdy powinien jednak w tym obszarze podejmować samodzielne decyzje, ponieważ są to kwestie bardzo indywidualne. Kluczowe jest tutaj odpowiedzialne podejście do swoich finansów.

Przez Admin

Najważniejsze korzyści wynikające z zaciągnięcia pożyczki chwilówki.

Pożyczka chwilówka to jeden z najbardziej kontrowersyjnych produktów finansowych, jakie można znaleźć na rynku. Dla niektórych, jest ona synonimem wyzysku a dla innych jedyną szansą na podreperowanie (bądź naprawienie) domowego budżetu. Nic więc dziwnego, że każdy ma zupełnie inne zdanie na ich temat. Niemniej, z zaciąganiem chwilówek wiążą się też określone korzyści. Jakie?

Wydłużony czas spłaty

W powszechnej świadomości przyjęło się, że chwilówki są zaciągane na okres 30 dni. Nie zawsze jednak jest to prawda! Zdarza się, że niektóre oferty firm pożyczkowych umożliwiają zaciągnięcie chwilówki nawet na 60 dni. Z punktu widzenia Klienta jest to oczywista korzyść, dzięki której uporządkowanie domowych finansów będzie znacznie łatwiejsze. Dłuższy czas spłaty to również lepsza płynność finansowa, czyli większa zdolność do regulowania bieżących zobowiązań gospodarstwa domowego.

Zero procent? To prawda!

Trudno znaleźć bank, który proponuje kredyt na "zero procent". A nawet jeśli taki się znajdzie, będzie się to wiązało z koniecznością uregulowania marży i wielu innych opłat dodatkowych. Z kolei w zasadzie wszystkie firmy pożyczkowe oferują darmowe chwilówki, udzielane najczęściej na zasadach promocyjnych. Oczywiście kwoty tych chwilówek są relatywnie niskie, ale i tak pozwalają na bezkosztowe zadłużenie się i – w razie możliwości – spłatę całości, bądź części swoich oprocentowanych zobowiązań. Pamiętajmy jednak, by składając wniosek po darmową pożyczkę, zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące ewentualnych dodatkowych kosztów i realizowanych (nie zawsze niezbędnych) usług dodatkowych.

Formalności to żaden problem!

Istotną zaletą chwilówek jest ograniczenie formalności do niezbędnego minimum. Główną zaletą takiego posunięcia jest skrócenie czasu udzielania pożyczki. Niektóre z firm mogą przelać pieniądze na konto Wnioskodawcy już po kilkudziesięciu minutach od złożenia wniosku. Należy jednak pamiętać, że zasada ta dotyczy przede wszystkim tych osób, które mają odpowiednią historię pożyczkową (w danej firmie) i jednocześnie posiadają w miarę wysokie dochody.

Podsumowując, wbrew obiegowym opiniom zaciąganie chwilówek wiąże się z pewnymi korzyściami. Niektóre z nich mają wymiar stricte finansowy a inne z kolei wiążą się z uproszczeniem wymaganych formalności. Tak czy inaczej, zaciągnięcie chwilówki jest znacznie łatwiejsze, niż w przypadku jej bankowego odpowiednika.

Przez Admin

Jak poradzić sobie z nieuczciwym dłużnikiem?

Nieuczciwy dłużnik to bardzo duży problem, nie tylko z perspektywy kredytodawcy, ale także dla całego systemu. Jeżeli w gospodarce występuje wiele niespłacanych kredytów bardzo często zamienia się je na instrumenty kapitałowego bardzo wysokiego ryzyka i sprzedaje inwestorom w środowisku międzynarodowym. Nieuczciwy dłużnik wpływa zatem negatywnie na funkcjonowanie całej gospodarki, oczywiście w makroskali. Jak zatem poradzić sobie skutecznie z nieuczciwym dłużnikiem i jakie narzędzia warto wykorzystać, aby przeciwstawić się mało etycznym kredytobiorcom? Tutaj znajdziesz takie kredyty że nie będziesz musiał się martwić o jego spłatę http://www.kredytowysklep.pl/.

Narzędzia do walki z nieuczciwymi dłużnikami

Najpopularniejsze narzędzie do walki z nierzetelnymi dłużnikami to oczywiście zabezpieczenia formalne wystawiane już na etapie podpisywania umowy kredytowej. Najczęściej wystarczy podpisanie przez dłużnika zaświadczenie o dobrowolnym poddaniu się windykacji, podpisanie weksla in blanco, zastawienie nieruchomości, pozyskanie żyranta. Oczywiście przy małych pożyczkach krótkoterminowych format zabezpieczenia jest odpowiednio mniejszy, dopasowany do ryzyka pożyczkodawcy. Z nieuczciwym dłużnikiem można również walczyć poprzez wpis do popularnych rejestrów dłużników. Do rejestru Biura Informacji Gospodarczej można trafić nie tylko za niespłacone pożyczki, ale także za brak regulacji czynszu, alimentów, innych zobowiązań codziennych, np. mandatów. Duży wpływ na nieuczciwych dłużników ma handel długami. Sprzedaż długu podmiotom wyspecjalizowanym w ściąganiu należności to coraz popularniejsza praktyka. Przy sprzedaży zadłużenia otrzymujesz, np. kilkanaście procent środków. To często lepsze rozwiązanie od samodzielnego ścigania dłużnika, ze względu na duże straty czasu.

Czy skorzystasz z najlepszych technik walki z nieuczciwymi dłużnikami?

Brak spłaty zadłużenia, zero kontaktu z kredytobiorcą, rozpoczęcie procedury odzyskania kapitału wraz z odsetkami to niestety dodatkowe koszty, pogorszenie płynności, a jednocześnie podniesienie norm w udzielaniu kolejnych kredytów. Nierzetelnych dłużników należy piętnować, ścigać, wpisywać do najpopularniejszych rejestrów, np. w Biurze Informacji Gospodarczej. Czy skorzystasz ze wskazanych w artykule metod walki z nieuczciwymi pożyczkobiorcami?

Przez Admin